Psychology-BG.com


 
     
  Име: Петя Димитрова Събева  
  Описание: Педагогически съветник и психолог, възможност за работа с деца, родители и учители, тренинги, индивидуална и групова работа, фамилна терапия.  
  Град: Варна