Psychology-BG.com


 
     
  Име: Димитринка Радкова Радева  
  Описание: Аз съм на 24 години. Магистратура -Психология. Бакалавър по Философия. Преподавател по психология и логика, етика и право и философия със общ стаж в областта на образованието 3 години. Работата ми е свързана с деца м/у 14-19 годишна възраст.  
  Град: Бургас