Psychology-BG.com


 
     
  Име: Венелин Иванов Велчев  
  Описание: В момента работя в ЦКО - Габрово и провеждам обучения с млади хора в сферата на кариерното ориентиране.  
  Град: Габрово, Дряново, Севлиево