Psychology-BG.com
 

 
   
  Цвета Веселинова Веселинова, БСУ, Сливен
  Марияна Георгиева Георгиева, Дружество за социално подпомагане Дневен център за деца в риск, Дряново
  Петя Кръстева Стойчева, "Анима Център" ЕООД , Пловдив
  Румен Димитров Рачев, Академия за гражданско общество, София
  Румяна Стефанова Костова, Сдружение "Равновесие",
  Галина Виталиевна Джонова, Асмп-Ип по психиатрия Д-р Виктор Джонов, Пазарджик
  Маргарита Ангелова Стефанова, Институт по психология, София
  Иванка Стоянова Николова, Асоциация за семейна подкрепа и социална работа, Бургас
  Снежина Пламенова Иванова, Дарекс ООД, Пловдив
  Нина Францова Стойчева, Частна практика, Пловдив
  Капка Иванова Калибацева, Профилирана хуманитарна гимназия,,Св.св.Кирил и Методий" - Благоевград., Благоевград
  Десислава Викторова Георгиева, Институт по Човешки фактор Авиомедицински център - 01, СОФИЯ
  Веска Милчева Димитрова, Психолог на свободна практика, Момчилград
  Лена Лалчева, Студио за психологично консултиране и психотерапия "АНАЛИТИКА", София
  Рая Рачева Попова, ПУ "Д - Р Власаки Шуманов" - гр.Сливен
частен психолого - логопедичен кабинет "Ян Бибиян", Сливен
  Пенка Бобева Хараланова, Психотерапевтично студио "ХАРМОНИЯ", Търговище
  Гена Иванова Дошолова, БА, София
  Силвия Борисова Цветкова , Медицински университет Плевен, Факултет 'Обществено здраве', Плевен
  Луиза Цавак Шахбазян /актуализирани данни - 2011г./, Център по позитивна психология "Степ Форуърд", София
  д-р Венета Веселинова Никифорова, Медицински Център - психотерапевт
МСИ - преподавател по психология, София
 
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  >>