MaxiNet  | Skener.bg  |  Seminari.bg | Имейл Маркетинг | Психолози Ресторанти
PSYCHOLOGY-BG.COM
Since 1999

 

 ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТОВЕ
Bookmark and Share


Следващите тестове са БЕЗПЛАТНИ, но за тяхното попълване е необходимо да се регистрирате >


Тест за Екстраверсия, Интроверсия, Психотизъм, Невротизъм - професионален тест (Айзенк Тест)
включва:
1. ключ за обработка на резултатите,
2. описание на дименсиите и
3. взаимовръзка на параметрите екстраверсия и невротизъм с класическите типове темперамент

Тест за увереност в себе си
+ описание на теста

Тест "Уважение от другите" - проверете до каква степен Ви уважават другите.

Тест "Самооценка" - измерва Вашето отношение към Вас самия и околния свят.
+ описание на теста

Стрес-Тест - измерете Вашето ниво на стрес.

Тест за комуникативност - измерва впечатлението, което оставяте у другите.

Тест за измерване на умението за привързване - оценка на способността Ви за емоционално обвързване.

Тест за самоконтрол в общуването

Агресивен ли е Вашият стил на общуване - тестът измерва последователността и настоятелността, с която преследвате житейските си цели.

Склонен ли сте да бъдете зависим - тест, показващ дали доминирате или се подчинявате във взаимоотношенията си.

Отстоявате ли справедливостта - проверете дали сте "борец за свобода" или предпочитате неутралитет в отстояваните позиции.

Как виждате деловите взаимоотношения - тест, който показва Вашето разбиране за отношението ръководител - подчинен.

Пристрастен ли е Вашият партньор към Интернет - може би наистина причината не е във Вас...

Какво мислят другите за Вас - какво би могло да мислят околните за Вас, позитивни насоки.