Psychology-BG.com


 
     
  Име: Янко Атанасов Кирков  
  Описание: Мениджър реклама - организация на рекламната политика на фирмата  
  Град: Асеновград