Psychology-BG.com


 
     
  Име: Юлиана Андонова Алагьозова  
  Описание: началник отдел "Посреднически услуги". Организирам и пряко участвам в предоставянето на услуги на работодатели и безработни  
  Град: Асеновград