Psychology-BG.com


 
     
  Име: Цанка Златева Попзлатева  
  Описание: Лекционни курсове по Патопсихология, Невропсихология, Психология на атипичното развитие, Психология на слухо-речевата патология; Алтернативна комуникативна терапия в детска възраст Психологическа консултация на деца със специални образователни потребности и техните семейства; Психолого-педагогическа рехабилитация в детска възраст; Психологическа консултация и рехабилитация на деца със слухови нарушения (вкл. с кохлеарна имплантация)  
  Град: 1700 София