Psychology-BG.com


 
     
  Име: Толя Ангелова Стоицова  
  Описание: Професор по психология, д-р по психология ("Невербална комуникация"); д-р на психологическите науки ("Медии и насилие"; преподавател и изследовател; треньор и консултант.  
  Град: София 1164