Psychology-BG.com


 
     
  Име: Тихомир Начев Нехризов  
  Описание: Подбор на кандидати за работа Психофизиологични изслидвания на ядрени оператори Преподавателска дейност Социалнопсихологически изследвания  
  Град: гр. Козлодуй