Psychology-BG.com


 
     
  Име: Теодора Илиева Станчева  
  Описание: учредител и зам.председател на сдружението. Опит в писането и управлението на проекти със социална насоченост, психологическо консултиране и подкрепа на пациенти в терминален стадий на заболяване, техните семейства и близки, координатор на проект за социален асистент. Участие в екипите по създаване на национални стандарти за палиативни грижи и социален асистент.  
  Град: гр.В.Търново