Psychology-BG.com


 
     
  Име: Теодора Василева Коцева  
  Описание: Управление на човешките ресурси и подбор на персонал  
  Град: София