Psychology-BG.com


 
     
  Име: Стефан Георгиев Генков, PhD  
  Описание: НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ ПО КЛИНИЧНА ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОТЕРАПИЯ. УСБАЛНП/УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО НЕВРОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ "СВ. НАУМ" СОФИЯ, УЛ. ЛЮБЕН РУСЕВ 1., БУЛ. цАРИГРАДСКО ШОСЕ, 4-ТИ КМ.тел.за връзка: служ.9702 161; моб. 0888 52 99 88.е-майл "stevepsy2004@yahoo.com".  
  Град: София