Psychology-BG.com


 
     
  Име: София Георгиева Делишменова  
  Описание: педагогически съветник в ОУ " Антон Страшимиров" от 12 години, член на Регионална асоциация на училищните психолози и педагози-Бургас, член на УС на Сдружение "Равновесие", консултиране, индивидуална и групова терапия, тренингова дейност  
  Град: Бургас