Psychology-BG.com


 
     
  Име: Соня Василева Каменовска  
  Описание: Месторабота:Дирекция "Човешки ресурси, административно правно обслужване" отдел "Квалификация на персонала" - длъжност - Гл. експерт - психолог - Подготовка и провеждане на тренинг-обучения на възрастни с цел повишаване на компетенциите им свързани с работната среда  
  Град: Русе