Psychology-BG.com


 
     
  Име: Снежана Стоянова Велева  
  Описание: диагностика, психологична помощ и подкрепа на деца и ученици със СОП и техните семейства  
  Град: Шумен