Psychology-BG.com


 
     
  Име: Румяна Петьова Панкова  
  Описание: Доц. д-р.,преподавател по психология на творчеството, арттерапия,детска психология, приложно-експериментална психология, психология.  
  Град: София