Psychology-BG.com


 
     
  Име: Румяна Борисова Милкова  
  Описание: Доцент по психология, доктор по психология, преподавател по психология на студенти от специалностите: "Психология", "Социални дейности", "Социална педагогика"  
  Град: София