Psychology-BG.com


 
     
  Име: Румен Тодоров Бостанджиев  
  Описание: От 22 години работя в областта на сексологичното консултиране и терапия. По основно образование съм лекар с призната специалност по психиатрия и следдипломно обучение по психотерапия /личностно-центриран подход и психодрама/. Занимавам се с индивидуална и двойкова психотерапия при сексуални проблеми и проблеми в партньорските отношения, както и с организационно консултиране. Имам опит за работа с групи, обучение по психодрама, разработване и осъществяване на здравно-образователни програми в областта на междуличностните отношения и сексуалното здраве  
  Град: София и Бургас