Psychology-BG.com


 
     
  Име: Румен Георгиев Рашков  
  Описание: Обследване психологическото развитие на деца и ученици с цел създаване на индивидуални педагогически програми.  
  Град: София