Psychology-BG.com


 
     
  Име: Рая Рачева Попова  
  Описание: Магистратура - ВТУ "Св. св. Кирил и методий":
- "Клинична психология"

Специализация по "Трудова и организационна психология" към СУ "Св. Кл. Охридски"
 
  Град: Сливен