Psychology-BG.com


 
     
  Име: Пламен Петев Бояджиев  
  Описание: Креативност, добронамереност и решителнст основана изцяло на действия  
  Град: София