Psychology-BG.com


 
     
  Име: Петя Илиева Попова  
  Описание: Консултиране в областта на стратегически HR Идентифициране на потенциал за развитие Дизайн и провеждане на тренинги и обучения Консултиране на база системата Hogan Assessment System Бизнес коучинг  
  Град: София