Psychology-BG.com


 
     
  Име: Пенко Иванов Деков  
  Описание: ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - бакалавърска програма по "Социална психология" СУ "Св. Климент Охридски" - магистърска програма по "Социална и политическа психология" МА - специалност "Клинична психология" НБУ - магистърска програма по "Фамилна и брачна терапия"  
  Град: Русе