Psychology-BG.com


 
     
  Име: Пенка Бобева Хараланова  
  Описание: Психолог-психотерапевт с основен фокус на работа: тревожни и панически разстройства, емоционални проблеми, депресия, професионален и емоционален дистрес, психосоматика, личностно развитие и себереализация, човешки взаимоотношения. Специализации: * Индивидуално и партньорско консултиране * Психодиагностика - изследвания, психопрофили * Хипноза и хипнотерапия * Краткосрочна фокусирана в решения терапия * Когнитивно-поведенческа психотерапия * Психодрама-метод * Холистична психология  
  Град: Търговище