Psychology-BG.com


 
     
  Име: Нона Велинова Костадинова  
  Описание: 1. Организационен психолог, треньор в сферата на продажбените умения, soft skills. 2. Водещ на групи по психодрама  
  Град: София