Psychology-BG.com


 
     
  Име: Нина Видолова Гаргова  
  Описание: диагностика на развитието на личността, когнитивните процеси, способности за учене, избор на подходящо учебно заведение и изработване на план за грижи с насока за подходящия подход за възпитание; консултиране за преодоляване на кризи и компенсиране дефицитите на развитието; групова работа  
  Град: Пловдив