Psychology-BG.com


 
     
  Име: Николай Стефанов Петров  
  Описание: Както е явно от информацията по-горе активно се занимавам и работя в полза на обществото. Важно е да се отбележи, че работя и по разработване и защитаване на проекти. До настоящият момент съм участвал в разработването на 19 проекта, като 4 от тях са успешно защитени и респрктивно финансирани. Имам основни умения в разработването на интерактивни презентации, I-net страници, Flash анимации и 3D анимация.  
  Град: Горна Оряховица; България