Psychology-BG.com


 
     
  Име: Недялка Кръстева Ангушева  
  Описание: Завършено образование: Магистър по социална психология - ЮЗУ "Неофит Рилски", гр.Благоевград, 1998г. Магистър по философия - ЮЗУ "Неофит Рилски", гр.Благоевград, 2003г.  
  Град: гр.Гоце Делчев