Psychology-BG.com


 
     
  Име: Михаил Григоров Гърков  
  Описание: Занимавам се от 5 години с насилието в обществото и между отделните личности.  
  Град: Рим