Psychology-BG.com


 
     
  Име: Милена Йорданова Мачканова  
  Описание: Дейности -психологично интервю и оценка на проблем, формулировка на случаи, психологична диагностика, създаване на терапевтична връзка с пациента и оказване на психологична подкрепа, изготвяне на психологични експертизи, работа със случаи на насилие.  
  Град: Пирдоп