Psychology-BG.com


 
     
  Име: Мая Любенова Златева  
  Описание: психологически консултации и терапия, психологични и графологични експертизи, EMDR-психотерапия, Клинична хипноза и EFT-фасилитация

Специализация: ВТУ "Св.св. Кирил и Методий" магистър социална психология Диплом № 013912/2004г. Психолог, EMDR-психотерапия, която се води пето поколение психотерапия. В България тя навлиза от 2009г. При нея пссихотерапевтичният резултат е немедикаментозен.С EMDR-психотерапията чрез строго определен протокол и с контролирано движение на очите се постига т.нар. АПИ-ефект т.е. (адаптивна преработка на информацията) от преживяното травматично събитие. При този метод, който включва в себе си протокол с елементи от психоанализата, трансперсоналната, когнитивно-поведенческата,- телесно-ориентираната психотерапии и НЛП (нервно-лингвистично програмиране) се постига ефект, при който клиента само с помощта на билатерално стимулиране на зрителен анализатор (контролирано движение на очите) се справя с негативните си преживявания, преминавайки през осемте фази на преработката на травматичното събитие и позиционирането му от гледна точка на минало, настояще и бъдеще, което ще рече: преживяванията през етапа на минало травматично събитие, настоящо притеснение и/или стресово състояние преживяемо под формата на актуален паник-бутон, а именно - настоящо стресово състояние, подобно на миналото травматично събитие, и на финал: съответно преработка на етапа "страх от бъдещо подобно преживяване". По този метод се неутрализират страха, неврозното състояние и психотравмата в сравнително кратък интензивен във времето период. Терапията е подходяща при преживени катастрофи, ПТСР (пост-травматично стресово разстройство), негативни вярвания за себе си, загуба на близък, инсомния, нощно напикаване, тревожности от различен характер, фантомни болки, кризи в отношенията, анорексия/булимия, зависимости. Нека терапията да не се възприема погрешно като вълшебен метод, а като възможно най-подходящ. Научните изследвания в тази насока са установили, че 6-10 сесии с тази методика водят до 77-100% успеваемост в лечебното въздействие. При тежките случаи този метод се прилага в повече от десет сесии. За контакти: Добрич, сградата на Стоматология, каб. 217 GSM 0876548100
 
  Град: Добрич