Psychology-BG.com


 
     
  Име: Мария Тодорова Колева  
  Описание: Работя като педагогически съветник в същото училище, занимавам се с предимно с психологично консултиране, психодиагностика в системата на образованието  
  Град: гр. Момчилград