Psychology-BG.com


 
     
  Име: Мария Иванова Стаматова  
  Описание: В училището заемам длъжността педагогически съветник от 8год.Общителна,ведра,винаги точна и прецизна в работата си.Занимавам се с деца с проблемно поведение,деца в риск,с противообществени прояви и агресивни действия,но така също и с отлични и талантливи ученици.  
  Град: Гоце Делчев