Psychology-BG.com


 
     
  Име: Мария Георгиева Гочева  
  Описание: Основни: Провеждане на психологични обучения - тренинги, лекции, презентации. Провеждане на психологични интервюта, психологична диагностика, индивидуални и групови изследвания, фокус групи и др. Психологично консултиране. Организационно консултиране. Участие в дейности по психологичен подбор. Разработване на тренинги и модули за обучения на различни теми (психология на лидерството, изграждане на екип, разрешаване на конфликти, оптимизиране на комуникативните умения, справяне със стреса, управление на негативните емоции и др.). Планиране и организиране на дейността. Изготвяне на протоколи, анализи и отчети. Инцидентно: Антикризисна работа, психологичен дебрифинг.  
  Град: Карлово