Psychology-BG.com


 
     
  Име: Мариана Георгиева Ангелова  
  Описание: психолог, позитивен фамилен консултант; психологически консултации на деца и възрастни, психодиагностика, фамилна психотерапия, обучения и тренинги  
  Град: Пловдив