Psychology-BG.com


 
     
  Име: Мариана Вълкова Драганова  
  Описание: магистър-лекар,специалност Инфекциозни болести и специализация в СУ "Св. Климент Охридски" - София по Клинична и Консултативна психология  
  Град: Стара Загора,