Psychology-BG.com


 
     
  Име: Маргарита Ангелова Стефанова  
  Описание: интереси в сферата на статуси на психосоциална идентичност, статуси на интимност, субективно психично благополучие, щастие  
  Град: София