Psychology-BG.com


 
     
  Име: Мален Славчов Маленов  
  Описание: Психолог, индивидуален и групов психотерапевт. Квалификация: Дипломиран психодрама-терапевт, член на Българската асоциация по психотерапия, УС на Българското дружество по психодрама и групова терапия, Международната асоциация по групова психотерапия, понастоящем в психоаналитично обучение към Психоаналитичен институт за Източна Европа. Специализиран опит в сферата на зависимостите, граничните личности, тревожно-депресивните състояния и проблемите на развитието в юношеска възраст. Подход: психоаналитичен, екзистенциален.  
  Град: София