Psychology-BG.com


 
     
  Име: Людмила Симеонова Павлова  
  Описание: Психологична рехабилитация и терапия при деца с:ДЦП; Генерализирани разстройства в развитието; Деца с аутистични черти; Сензорно-интегративна дисфункция; Специфични разстройства в развитието на училищните умения; Хиперактивност с или без дефицит на вниманието;Социална изолираност; Емоционално-поведенчески проблеми; Вродени аномалии /пороци на развитието/ на нервната система; Психологическо консултиране на жертви на домашно насилие и дискриминация; социална закрила; подкрепа и помощ за родители в грижите за техните деца.  
  Град: София