Psychology-BG.com


 
     
  Име: Лена Лалчева  
  Описание: * Приложен психолог, магистър, ПУ „Паисий Хилендарски”
* Съдебна психология, допълнителна професионална квалификация, ПУ „Паисий Хилендарски”
* Психология на управлението и човешки ресурси, допълнителна професионална квалификация, ПУ „Паисий Хилендарски” * Експерт културолог, магистър, ЮЗУ„Неофит Рилски”КОМПЕТЕНЦИИ
* Когнитивно поведенческа психотерапия към „Институт за екология на мисленето“, преподавател: Петър Василев, председател на Българската асоциация по когнитивно поведенческа терапия. * Фокусирана в решения психотерапия и консултиране към „Българска асоциация по краткосрочна терапия“, преподавател: Боян Страхилов, председател на асоциацията и медиатор на фокусирания в решения подход в България.

СЕРТИФИЦИРАНО ОБУЧЕНИЕ

* Група за личен опит по психодрама- Фондация „Психотерапия 2000”, терапевти: Галина Дойчинова и Мален Маленов, продължителност 200 часа;
* „Обучителни затруднения и емоционално-поведенчески нарушения в начална училищна възраст” - Център за терапия на комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в детска възраст, преподавател: Доц. Д-р В. Боянова;
* „ Развиване и преподаване на курс за сексуално възпитание на ученици 4- 10 клас” – НЦООЗ, секция „Епидемиология на психичните разстройства” , преподавател: Д-р М. Околийски;

Училищен и организационен психолог; психолог, консултант и терапевт;
 
  Град: София