Psychology-BG.com


 
     
  Име: Кинча Бончева Пеева  
  Описание: Съвременна терапия на всички емоционални и личностни проблеми; развитие и самоусъвършенстване. Психотерапевт със специализация в областта на депресията и паническото разстройство. Професионалист, препоръчан от посолството на САЩ в България.  
  Град: София