Psychology-BG.com


 
     
  Име: Катя Георгиева Стоянова  
  Описание: невропсихологична диагностика при органични мозъчни заболявания (деменции,придобити езикови и говорни нарушения - афазии, апраксии,дизартрии, паметови нарушения, нарушения в екзекутивните функции); консултиране на пациенти с органични увреждания на мозъка и на техните семейства; работа в екип с невролози; езикова терапия; когнитивно стимулиране.  
  Град: София