Psychology-BG.com


 
     
  Име: Катерина Иринчева Турлакова  
  Описание: 1. Психолог към Ресурсен център - психодиагностика, психоконсултиране, психотерапия на деца с ментални нарушения, аутизъм, ХАДВ, синдром на Даун и други, и техните семейства.
2. Психолог в частен кабинет - психодиагностика, психоконсултиране, психотерапия на деца и възрастни.
 
  Град: Варна