Psychology-BG.com


 
     
  Име: Йорданка Тодорова Вълкова  
  Описание: 1.Диагностична- диагностициране на затрудненията в интелектуалната, личностната и поведенческа сфера на учениците; 2.Консултативна- индивидуално, на деца, на преподаватели, класни ръководители и родители; 3.Посредническа - учители - родители, деца -учители; деца - родители; 4.Корекционна - на когнитивни процеси - внимание, памет, мислене, възприятия, представи, на емоции и поведение. 5.Корективна работа с деца със специфични трудности, 6.Психологическа работа при деца с аутизъм; 7. Работа с детски страхове;  
  Град: Plovdiv