Psychology-BG.com


 
     
  Име: Йорданка Николаева Иванова  
  Описание: Пряка работа с децата, водене на документация, съставяне на план за грижа и индивидуални характеристики, изследвания свързани с психическото развитие на децата и анализ на дейността и пр.  
  Град: Правец