Psychology-BG.com


 
     
  Име: Йорданка Величкова Тодорова  
  Описание: 1.Диагностична- диагностициране на затрудненията в интелектуалната, личностната и поведенческа сфера на учениците; 2.Консултативна- индивидуално, на преподаватели, класни ръководители и родители; 3.Посредническа  
  Град: Русе