Psychology-BG.com


 
     
  Име: Илиан Валентинов Илиев  
  Описание: Като психолог имам 17-годишен опит в следните области: 1.Индивидуално психологично консултиране на хора в стрес,кризи на личността, фобии, депресии, паническо разстройство, и др. 2.Подбор на кадри и персонал 3.Психодиагностика 4.Психологична работа в групи: - тренинги за разпознаване на рисково поведение - работа с хора изказали суицидни мисли и намерения - работа със злоупотреба или зависимост от наркотични вещества - тренинги по комуникации,разрешаване на конфликти, лидерски умения, екипност, справяне със стрес и депресия и др. - дебрифинги  
  Град: Плевен