Psychology-BG.com


 
     
  Име: Иво Давидов Попиванов  
  Описание: 1)В момента съм докторант по невронауки в лабораторията по неврофизиология към KU Leuven, Белгия. Занимавам се с изследване на зрителното възприятие на тялото и неговите части. 2) предстои ми също да се дипломирам като "Психодрама-асистент" към Институт за психодраматични практики - Хирон. Интересите и компетентностите ми са в областите на невропсихологията (клинична и експериментална), когнитивната психология и груповата динамика.  
  Град: София