Psychology-BG.com


 
     
  Име: Ивета Георгиева Костова  
  Описание: Дейността ми е свързана със следните основни моменти: психологически изследвания, консултации на ученици, учители, родители; психологически изследвания и консултации на ученици с ресурсно подпомагане.  
  Град: Плевен